logo_ue

Tytuł projektu: Inteligentny hotel w Poniatowej – innowacyjne przedsięwzięcie stanowiące o konkurencyjności Przedsiębiorstwa Hotel „SŁOWIK” Restauracja Waldemar Słowik
Cel projektu: Głównym celem projektu jest wzrost konkurencyjności i innowacyjności firmy Hotel Słowik Restauracja Waldemar Słowik poprzez wdrożenie zleconych badań B+R oraz uruchomienie znacząco ulepszonych usług.
Planowana wartość projektu netto: 720 000,00 PLN
Projekt planowany do realizacji jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020, Oś priorytetowa – III. Konkurencyjność Przedsiębiorstw, Działanie 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP”.

Zapytania ofertowe:

Zapytanie_ofertowe_nr_3.7_RPOWL_1_2017

Zapytanie_ofertowe_nr_3.7_RPOWL_2_2017

Zapytanie_ofertowe_nr_3.7_RPOWL_3_2017

Zapytanie_ofertowe_nr_3.7_RPOWL_4_2017

 

Rozstrzygnięcia zapytań:

Zapytanie_ofertowe_nr_3.7_RPOWL_Rozstrzygnięcie_2017

Zapytanie_ofertowe_nr_3.7_RPOWL_Rozstrzygnięcie_2017

Zapytanie_ofertowe_nr_3.7_RPOWL_Rozstrzygnięcie_2017

Zapytanie_ofertowe_nr_3.7_RPOWL_Rozstrzygnięcie_2017

Materiały Informacyjne:

TABLICA A3 INFORMACYJNA