Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością oraz Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

Świadectwo uznania


Certyfikaty

W 2012 firma Rusztowania Chrzanowski Sp. z o.o. otrzymała certyfikaty Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością ISO:9001 oraz OHSAS:18001.